เหตุผลที่จะทำให้คุณช็อก เมื่อชาวอินโดนีเซียขุดศพขึ้นมาทุกปี

3 พฤษภาคม 2018 | สาระข่าวสาร

คุณอาจพูดได้ว่า “จนกว่าความตายจะพรากจากพวกเรา” แต่ผู้คนจากโทราจาบนเกาะอินโดนีเซียแห่งซุราเวซี่คิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระ ทุกๆ ปีพวกเขาจะเฉลิมฉลอง “มาเนน” ซึ่งแปลได้คร่าวๆ ว่า “พิธีการทำความสะอาดศพ” ครอบครัวจะกลับไปยังหลุมศพของญาติตน ขุดร่างพวกเขาขึ้นมา ทำความสะอาดศพ แต่งตัวให้พวกเขาด้วยเสื้อผ้าใหม่ๆ และพาพวกเขาเดินพาเหรดไปรอบๆ หมู่บ้าน อินโดนีเซียอาจจะเป็นประเทศมุสลิม แต่ส่วนใหญ่แล้วทานา โทราจาคือคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ อย่างไรก็ตาม มันก็ยังมีการผสานความเชื่ออยู่ คนพื้นเมืองยังคงทำตามความเชื่อการนับถือผีของพวกเขา โบสถ์ของโทราจาได้พยายามหยุดมาเนน แต่การนับถือบรรพบุรุษฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรม

Advertisement


สำหรับชาวโทราจา การตายคล้ายๆ กับเป็นการลาจาก ผู้ตายจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างหรูหรา ในโลงที่มีสีสันต์ พวกเขาจะใช้เวลาอยู่ที่บ้านเป็นเวลาร่วมเดือนหรืออาจร่วมปีก่อนที่จะไปเข้าร่วมพิธีศพ มันเป็นเวลาที่เหมาะกับการให้ครอบครัวเก็บเงินสำหรับงานฉลอง แต่ความจริงแล้วครอบครัวอาจกู้เงินเพื่อจัดงานเทศกาลได้!


ก่อนที่จะฝัง ครอบครัวจะยังคงพูดถึงคนรักที่จากไป ให้อาหารและเครื่องดื่มกับเขา ให้พวกเขามาร่วมในงานชุมนุมของครอบครัว

Advertisement

Advertisement
Keyword ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook