หลายคนมองข้ามเรื่องประกันภัย..จงปลอดภัยไว้ก่อน

23 มีนาคม 2016 | Slide, สาระความรู้ทั่วไป

                รถยนต์เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา  ทุกคนจึงต่างมีรถยนต์คู่ใจไว้ขับขี่ โดยใช้ในการทำงาน  ใช้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อที่จะได้ไปไหนมาไหนได้สะดวกสบาย  รถยนต์จึงมีจำนวนมากขึ้น  สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คืออุบัติเหตุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน  ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือเวลากลางคืน  เป็นเหตุที่เราคาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นในวันหนึ่งวันใดกับเรา ดังนั้นการทำประกันภัยรถยนต์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นกับผู้ใช้รถยนต์ไปแล้ว  ที่จะทำประกันภัยให้กับรถยนต์ของตนเอง  เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่มีค่ามากสำหรับเรา  จึงนำเรื่องประกันภัยมาให้ท่านทราบเป็นความรู้ ซึ่งมีอยู่หลายประเภทดังนี้

Advertisement

4

 

1.ประกันรถยนต์ ภาคบังคับตามกฎหมาย หรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ. (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ) ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่มีรถยนต์ทุกคัน จะต้องไปทำประกัน พ.ร.บ. ให้เรียบร้อย หากไม่ได้ทำประกัน พ.ร.บ. หรืออาจจะไม่ได้ไปต่ออายุ ประกัน พ.ร.บ.ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้   จะมีความผิดตามกฎหมาย และถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท  เมื่อเราไปทำ ประกัน พ.ร.บ.เรียบร้อยแล้ว  เราจะมีสิทธิได้รับความคุ้มครองเมื่อรถยนต์ของเราเกิดอุบีติเหตุคือ

 

 

1.1  ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดต่อร่างกายอนามัยหรือชีวิตของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์คือครอบคลุมกรณีที่มีการบาดเจ็บแต่ว่าไม่มีการสูญเสีย อวัยวะหรือถึงขั้นทุพพลภาพและจะมีการชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริงโดยไม่ เกิน 100,000 บาท

1

 

1.2  ให้ความคุ้มครองในกรณีที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ เกิดการทุพพลภาพ หรือ ถึงขั้นเสียชีวิต โดยจะให้การชดใช้เต็มจำนวนที่คุ้มครองสูงสุด ที่ 80,000 บาท

 

Advertisement

             2.ประกันชั้น 1คุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด  ประกันภัยประเภทนี้ คุ้มครองชีวิต ร่างกาย  อนามัย บุคคลภายนอก และ ผู้ที่อยู่ในรถคันนั้นๆ คุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ของคันเอาประกันภัย  ความคุ้มครองกรณีรถหาย  กรณีรถเกิดไฟไหม้  น้ำท่วม

 

 

3.ประกันชั้น 2  คุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย บุคคลภายนอก  ผู้ที่อยู่ในรถ  ความคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหาย  คุ้มครองความเสียหายตัวรถยนต์เรา รถหาย หรือ กรณีรถไฟไหม้  โดยทั่วไปคุ้มครองเฉพาะมีคู่กรณีเท่านั้น  เป็นการคุ้มครองรองจากประกันชั้น 1 ส่งเบี้ยประกันน้อยกว่า  แต่ควรสอบถามพนักงาน และอ่านดูเอกสารให้ละเอียด ก่อนทำ เพราะแต่ละบริษัทจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันพอสมควร

 

 

4.ประกันชั้น 3  ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้น  และคุ้มครองชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายนอก ผู้อยู่ในรถ และ คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 

 

5.ประกันชั้น 4 ให้ความคุ้มครองน้อยสุด ประกันชั้นนี้จะให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินที่เกิดความเสียหายของบุคคลภายนอกเท่านั้น

2

 

                    นอกจากนั้นยังมี ประกันชั้น2+ เพิ่มความคุ้มครองจากชั้น 2 และชั้น 3 ส่วนมากเรียกกันว่าประกันชั้นสองพลัสหรือสามพลัส  คุ้มครองรองจากประกันภัยชั้น 1,2  และ ให้ตรวจสอบดูเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยอีกทีว่ามีเงื่อนอะไรแตกต่างจากที่กล่าวมาข้างต้น หรือจะสอบถามพนักงานของบริษัทประกันภัยก็ได้  เท่านี้ก็เรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนแล้วครับ

 

เรียบเรียงโดย: เด็ดสุด ดอทคอม

Advertisement
Keyword ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook