5 ทุนเรียนเมืองนอกฟรี 100% ประสบการณ์สุดคูล

1 กันยายน 2018 | สาระความรู้ทั่วไป
  1. ทุนรัฐบาลอินเดีย

ประเทศอินเดียอาจจะเป็นประเทศนอกสายตาสำหรับคนอยากเรียนเมืองนอก แต่ขอบอกว่า น่าสนใจเป็นที่สุดค่ะ ทุนนี้ดำเนินการภายใต้หน่วยงานที่ชื่อว่า Indian Council for Cultural Relation (ICCR) หรือสภาว่าด้วยความ สัมพันธ์ทางวัฒนธรรม สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ของสาธารณรัฐอินเดีย โดยมีทุนให้เลือกทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ไปจนถึงปริญญาเอก แถมมีเงินเดือนให้ทุกเดือน รวมทั้งค่าเครื่องบินและทริปท่องเที่ยวอินเดีย สำหรับความรู้ภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ยื่นสมัคร คุณไม่จำเป็นต้องไปสอบ IELTS หรือ TOEFL เลยค่ะ เพราะทางสถานทูตจะดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบของสถานทูตอินเดียเอง ทุนนี้จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคมของทุกๆ ปี ใครที่สนใจลองขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานทูตอินเดียค่ะ

 

 

 

 

  1. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

ดินแดนปลาดิบที่สวยงามและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของคนไทย ก็มีทุนให้เปล่าที่เรียกว่า ทุนมงบุโช แต่ขอบอกเลยว่ามีการแข่งขันสูงมาก เพราะเป็นทุนให้เปล่า ที่ไม่ต้องใช้คืนนี่ล่ะค่ะ ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกลับ ค่าเรียนฟรี และเงินเดือนราว 143,000 เยน และมีหลายสาขาให้เลือกทั้งระดับปริญญาตรี ระดับนักศึกษาวิจัย โดยทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรีนั้นให้เรียนถึง 5 ปี แต่คุณควรมี GPA 3.80 ขึ้นไป หรือถ้าเกรดไม่ถึง คุณก็ต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4-N3 หรือ ระดับ N2-N1 ขึ้นอยู่กับเกรดเฉลี่ยที่ไปยื่นว่ามากหรือน้อย การรับสมัครขอทุนของที่นี่จะอยู่ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปีค่ะ

 

 

 

 

  1. ทุนรัฐบาลจีน

จะบอกให้เลยว่า ทุนของจีนนี่เป็นทุนยอดฮิตในช่วงปีหลังๆ มานี่จริงๆ ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่ 3 ที่พ่อแม่หลายครอบครัวเลือกให้ลูกเรียนกัน เพราะฉะนั้นทุนของประเทศจีนจึงกลายเป็นทุนให้เปล่าที่น่าสนใจและน่าพิจารณาไม่น้อย โดยทุนนี้ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC) เป็นหน่วยงานจัดสรรทุนการ ศึกษาค่ะ โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน ซึ่งจะมีการประกาศในช่วงเดือนมีนาคม

 

 

 

 

  1. ทุนประเทศอังกฤษ

ที่มีชื่อว่า ทุนชีฟนิ่ง โดยมีการให้ทุนสำหรับประเทศไทยในสาขาวิชาด้านประชาธิปไตย การปกครองและสิทธิมนุษยชน ประเด็นความขัดแย้ง การค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน และ การลงทุนและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ ผู้ขอทุนจะได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษเป็นเวลา 1 ปีและได้ร่วมอยู่ในเครือข่ายศิษย์เก่าทุนชีฟนิ่งกว่า 44,000 คนทั่วโลก โดยทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางไปและกลับจากอังกฤษ ค่าเล่าเรียน ค่าเตรียมตัวเมื่อเดินทางถึงอังกฤษ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายสัมภาระส่วนเกินในการโดยสารเครื่องบิน และจะต้องได้คะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 ด้วยนะคะในการขอรับทุน

 

 

 

 

  1. ทุนจากประเทศเยอรมัน หรือ ทุน DAAD scholarship

ย่อมาจาก Deutscher Akademischer Austausch Dienst โดยทาง German Academic Exchange Service ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลเยอรมันเป็นผู้ที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนทั้งนักเรียนเยอรมันที่จะไปเรียนต่างประเทศและนักเรียนต่างชาติที่จะมาเรียนที่ประเทศเยอรมนี ทุนนี้มีทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ทุนดูงาน ทุนทำวิจัย ทุนระยะสั้น ทุนระยะยาว ส่วนใหญ่จะให้ทุนที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี หรือเป็นทุนดูงานสั้นๆ ไปจนถึงทุนไปอบรม ที่ต้องมีเจ้าภาพเป็นองค์กรหรือมหาวิทยาลัย รวมทั้งทุนเรียนภาษา 6 เดือนและปริญญาโท 2 ปี โดยถ้าหลักสูตรมีระยะมากกว่า 2ปีจะสามารถขอตั๋วเดินทางไปกลับเยี่ยมบ้านเกิดได้ 1 ครั้ง และยังให้ค่าเรียนภาษาเยอรมันที่สถาบันเกอเธ่ก่อนไปเรียนที่เยอรมัน รวมทั้งค่าที่อยู่และเบี้ยเลี้ยงในแต่ละเดือน นอกจากนี้ ทาง DAAD ยังให้ความสำคัญของสถาบันครอบครัว นักเรียนทุนจึงสามารถพาครอบครัวมาอยู่ได้ โดยคู่สมรสที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย จะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มอีกประมาณ 200 กว่ายูโร และถ้ามีบุตรก็จะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มอีกค่ะ

Advertisement
Keyword ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook