ประกาศใช้แล้ว ! องค์ประกอบภาษีรายได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปีภาษี2560 ค่าลดหย่อนเยอะ

8 กุมภาพันธ์ 2017 | ธุรกิจ-เศรษฐกิจ, สาระข่าวสาร, สาระความรู้ทั่วไป

ภาษีปี 2560 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เพิ่มค่าผ่อนผันส่วนตัวรวมทั้งวงเงินหักค่าใช้สอย พร้อมปรับอัตราภาษีรายได้บุคคลปกติใหม่ช่วยคนเสียภาษีอากรลดน้อยลง

จากกรณีห้องประชุมคณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขส่วนประกอบภาษีรายได้บุคคลปกติดังที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเพิ่มการหักรายจ่ายและก็ค่าผ่อนผันในหลายรายการ ซึ่งจะก่อให้คนที่จำต้องเสียภาษีรายได้บุคคลปกติเสียภาษีอากรลดลงในปีภาษี 2560 นั้น

ปัจจุบันตอนวันที่ 6 ก.พ. 2560 นายสมชาย แสงสว่างรัตมณีอำนาจ รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะผู้ประกาศกรมสรรพากร กล่าวมาว่า เวลานี้พ.ร.บ.ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มอีกประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44)พุทธศักราช 2560 เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบภาษีรายได้บุคคลปกติ เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วสำหรับเงินได้ควรจะประเมินที่ได้รับเมื่อวันที่ 1 2560 เป็นต้นไป ก็เลยขอแจ้งให้ผู้มีบทบาทหักภาษีในที่จ่ายรู้ เพื่อจะได้ดำเนินงานคำนวณภาษีให้ถูก

Advertisement

ดังนี้การแก้ไของค์ประกอบภาษีในคราวนี้ จะช่วยทำให้ผู้มีรายได้ได้ได้ประโยชน์จากการแก้ไขการหักรายจ่าย รวมทั้งค่าผ่อนปรนที่มากขึ้นช่วยทำให้ผู้มีรายได้เสียภาษีอากรในแต่ละเดือนต่ำลง นำมาซึ่งการทำให้มีรายได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

 

1. ปรับแต่งการหักค่าใช้สอยมากขึ้น

1.1 สำหรับผู้ที่ได้รับค่าจ้างรายเดือน ค่าแรงงาน ค่าตอบแทน อื่นๆอีกมากมาย อันเป็นรายได้พึงจะประเมินตามมาตรา 40 (1) รวมทั้ง(2) ที่ประมวลรัษฎากร หักค่าใช้สอยเป็นการเหมาได้จำนวนร้อยละ 50แต่ว่ารวมกันจำเป็นต้องไม่เกิน 100,000 บาท

1.2 สำหรับผู้ที่มีรายได้จากค่าที่กู๊ดวิลล์ ค่าที่ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอันอื่น อันเป็นรายได้ควรประเมินตามมาตรา 40 (3) ที่ประมวลรัษฎากรให้หักค่าครองชีพได้ตามที่ได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

 

2. แก้ไขการหักค่าผ่อนผันมากขึ้น

2.1 ค่าผ่อนผันสำหรับผู้มีรายได้ เพิ่มเป็น 60,000 บาท

2.2 ค่าผ่อนผันสำหรับคู่บ่าวสาวของผู้มีรายได้ เพิ่มเป็น 60,000บาท

2.3 ค่าผ่อนปรนสำหรับลูก
(1) ลูกชอบด้วยกฎหมายของผู้มีรายได้ หรือลูกชอบด้วยกฎหมายของผัวหรือภริยาของผู้มีรายได้เพิ่มเป็นคนละ 30,000 บาท (ไม่จำกัดปริมาณคน)
(2) ลูกบุญธรรมของผู้มีรายได้คนละ 30,000 บาท แต่ว่ารวมกันจะต้องไม่เกิน 3 คน

อย่างไรก็แล้วแต่ ถ้าหากมีทั้งลูกชอบด้วยกฎหมายตาม (1) รวมทั้งลูกบุญธรรม (2) ให้นำลูกตาม (1) ทั้งสิ้นมาหักก่อน ถ้าเกิดลูกตาม(1) ที่มีชีวิตอยู่รวมปริมาณเกิน 3 คน จะนำลูกตาม (2) มาหักมิได้แล้ว แต่ว่าหากลูกตาม (1) มีไม่ถึง 3 คน ให้นำลูกตาม (2) มาหักได้ แม้กระนั้นเมื่อรวมกับลูกตาม (1) แล้ว จำต้องไม่เกิน 3 คน

Advertisement

 

2.4 ในเรื่องที่ผัวภริยาต่างข้างต่างมีรายได้ ให้หักผ่อนผันรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท

2.5 กองมรดก ให้หักผ่อนผันเพิ่มเป็น 60,000 บาท

2.6 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้หักผ่อนปรนแก่หุ้นส่วน หรือบุคคลในคณะบุคคลเพิ่มเป็นคนละ 60,000 บาทแม้กระนั้นรวมกันจะต้องไม่เกิน 120,000 บาท


3
. ปรับแต่งขั้นรายได้ รวมทั้งบัญชีอัตราภาษีรายได้บุคคลปกติ ดังต่อไปนี้

* ดังนี้ การละเว้นภาษีรายได้บุคคลปกติสำหรับเงินได้สุทธิ 150,000บาทแรก ยังคงสามารถใช้ถัดไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความลับประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการงดเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470)พุทธศักราช 2551

4. แก้ไขมาตรฐานรายได้อย่างน้อยที่จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ดังต่อไปนี้

4.1 กรณีมีรายได้จากการจ้างแรงงาน (ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทน) เพียงแค่ประเภทเดียว
(1) ถ้าเกิดผู้มีรายได้โสด จำเป็นต้องยื่นแบบ เมื่อมีรายได้ควรประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 120,000 บาท
(2) ถ้าหากผู้มีรายได้มีคู่ควง จำเป็นต้องยื่นแบบ เมื่อมีรายได้ควรจะประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 220,000 บาท

4.2 กรณีมีรายได้จากการจ้างแรงงาน (ค่าจ้างรายเดือน ค่าแรงงาน)แล้วก็มีรายได้ชนิดอื่นด้วย หรือมีเฉพาะรายได้จำพวกอื่นที่ไม่ใช่รายได้จากการจ้างแรงงาน
(1) ถ้าผู้มีรายได้โสด จะต้องยื่นแบบ เมื่อมีรายได้พึงจะประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 60,000 บาท
(2) ถ้าหากผู้มีรายได้มีคู่รัก จะต้องยื่นแบบ เมื่อมีรายได้ควรประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 120,000 บาท

การปรับปรุงแก้ไขดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ให้ใช้สำหรับเงินได้ควรประเมินของปีภาษี 2560 ที่ควรต้องยื่นรายการใน พุทธศักราช2561 เป็นต้นไป

ถ้าหากมีเรื่องที่น่าสงสัยสามารถถามเพิ่มเติมอีกพอดีที่ทำการสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่แล้วก็ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 หรือเล่าเรียนข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ได้จากประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องพ.ร.บ.ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มอีกประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44)พุทธศักราช 2560

Advertisement

ดังนี้กระปุกดอทคอมได้นำข้อมูลการคำนวณภาษีสำหรับคนไม่มีคนรักที่มีค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปมาให้มองกันว่าในปี 2560 จะเสียภาษีอากรต่ำลงจากเดิมเยอะแค่ไหน โดยในที่นี้คำนวณพื้นฐานจากรายได้สุทธิโดยหักค่าใช้สอยส่วนตัวไม่เกิน100,000 บาท รวมทั้งหักค่าผ่อนผันสำหรับผู้มีรายได้ 60,000 บาท(กรณีมีค่าผ่อนผันอื่นๆเพิ่มเติมอีก ก็จะยิ่งเสียภาษีอากร 2560 ลดน้อยลงไปอีก)

 

ขอบคุณข้อมูล

ที่มาhttp://money.kapook.com/ 


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้จาก
ราชกิจจานุเบกษา, กรมสรรพากร 

Advertisement
Keyword ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook