เคยสงสัยกันไหมว่าแอร์ที่เราเปิดกันอยู่ทุกวันนี้ส่งผลต่อโลกเราอย่างไรบ้าง

7 มิถุนายน 2017 | สาระความรู้ทั่วไป, สาระเรื่องบ้าน

 

ในอดีตการที่เราจะควบคุมหรือจัดการเกี่ยวกับสภาพอากาศเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เลย แต่เมื่อมีการค้นพบเครื่องปรับอากาศขึ้นมา ทำให้เราสามารถควบคุมสภาพอากาศได้โดยแค่กดปุ่ม แต่คุณไม่รู้เลยว่าการใช้เครื่องปรับอากาศจะส่งผลอย่างไรกับโลกเราบ้าง

 

Advertisement

 

 

1. ปัญหาเกี่ยวกับความชื้นในอากาศ ในช่วงแรกๆที่มีการค้นพบแอร์ ทำให้ช่วงนั้นการใช้แอร์ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่ก็มีรายงานว่าโรงพิมพ์แห่งหนึ่งประสบปัญหาหมึกพิมพ์เลือนจากการที่มีความชื้นในอากาศที่สูงขึ้น สืบเนื่องจากการทำความเย็นของแอร์ที่จะต้องหล่อเย็นส่วนของคอยด์ด้วยแอมโมเนีย ซึ่งสูงถึง 55% ของแอมโมเนียในอากาศ

2. ผลประโยชน์ในวงกว้าง จากการที่เริ่มมีการติดตั้งแอร์ในโรงหนังในปี 1906 ทำให้การใช้แอร์เป็นที่นิยมมากขึ้นแต่ผลเสียของมันคือการที่แอร์ยังพัฒนาไม่ค่อยมากส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศมากขึ้น

3. เปลี่ยนแปลงในแง่ของเทคโนโลยี เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิของเครื่องสูงขึ้น และเมื่อมีการคิดค้นแอร์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น รวมไปถึงการสร้างแบบ sun-belt เป็นที่นิยมมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การติดตั้งแอร์ตามบ้านสูงขึ้น พบว่าในปี 1980 สหรัฐมีปริมาณการใช้แอร์สูงถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณการใช้แอร์ทั้งโลก นอกจากนี้การใช้แอร์ยังส่งผลต่อชีวิตประจำวันของคนทั่วไปทำงานได้ดีขึ้นถึง 24%

4. ความไม่สะดวกสบายที่แท้จริง จากการศึกษาของ Geoffry Heal และ Jisung Park รายงานว่า ปีที่ร้อนกว่าค่าเฉลี่ยจะส่งผลให้ผลผลิตแย่ลงในประเทศเขตร้อนแต่ส่งผลในประเทศเขตหนาว โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงานของมนุษย์อยู่ที่ 18-22°C และจากการศึกษาของฟีนิกส์พบว่าไอร้อนที่ออกมาจากแอร์ 1 ตัว ทำให้อุณหภูมิในกลางขึ้นสูงขึ้น 2°C

 

Advertisement

 

 

ที่มา:BBC

Advertisement
Keyword ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook